Stiropori

Stiropor se svrstava u grupu najzastupljenijih izolacionih materijala, zbog svojih karakteristrika:
– visok stepen toplotne i zvučne izolacije,
– kod paljenja razvija malu količinu toplote (spada u grupu samogasivih materijala),
– mala zapreminska masa,
– otporan na gljivice, bakterije,
– mali koeficijent upijanja vode,
– lak za obradu i manipulaciju…
Koristi se za izolaciju fasadnih zidova (DEMIT FASADA), podova kao i potkrovlja.

Tabla je dimenzije 1m x 0.50m, odnosno 0.50m.
Izražena cena je po m2.

Postoje različite gustine i namene stiropora. Fasadni je sa oznakom AF ili FF i najčešće se prodaje.